Minőségpolitika

Minőségpolitika

Az Alap-Tronik Kft. a kiváló minőséget tevékenysége meghatározó tényezőjének tekinti.
 

Céljaink:

Termékeink és szolgáltatásaink elégítsék ki megrendelőink igényeit, nyerjék el, tartsák meg, és fokozzák bizalmukat.

Az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány követelményeinek, elvárásainak megfelelő minőség biztosításával garanciát nyújtunk megrendelőinknek, hogy termékeink és szolgáltatásaink minősége mindenkor megfeleljen az elvárásaiknak.

Társaságunk egész működésében tükröződnie kell a minőség iránti elkötelezettségnek.

Céljaink elérésének érdekében az alábbiak mellett kötelezzük el magunkat:

Tevékenységünk középpontjában megrendelő ügyfeleink állnak. Az ügyféligények folyamatos és maradéktalan teljesítésére törekszünk, melyhez társaságunk minden dolgozója hozzájárul, szem előtt tartva a minőségi előírásokat, ügyfeleink elégedettségének megtartása és növelése érdekében. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy társaságunk hosszútávon is aktív és versenyképes szereplője legyen az ipari nagykereskedelmi szférának.

A cégvezetés aktív és elkötelezett szerepet vállal a minőségi termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás szervezésében és végrehajtásában. Szerződéses kötelezettségeinknek megfelelő időben és minőségben teszünk eleget. Munkafolyamatainkat szabályozzuk és ellenőrizzük, új célok kitűzésével fejlesztéseinket folyamatosan támogatjuk.

Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres szakmai képzéssel, biztosítjuk munkatársaink felkészültségét és önképzését.

A vezetés a végrehajtás minden területén napi feladatának tekinti a minőségirányítás céljainak megvalósítását és a Minőségirányítási Rendszer működtetését és állandó fejlesztését.

Társaságunk elkötelezett megrendelő és más üzleti partnereink, valamint az eredményes működésünkben érdekelt felek igényeinek minél magasabb szintű teljesítése mellett. Folyamatos fejlesztéssel képezve, gyarapítva tudásunkat és vállalatirányítási rendszerünket biztosítjuk a ma minőségét jövőnk sikere érdekében.

 

Mottónk:

                                   A minőséghez „ragaszkodunk” !

 

Budapest, 2018. 08. 20.

Hagara Gábor ügyvezető