Minőségpolitika

Minőségpolitika

Az Alap-Tronik Kft. a kiváló minőséget tevékenysége meghatározó tényezőjének tekinti.

Céljaink:

  • Termékeink és szolgáltatásaink elégítsék ki megrendelőink igényeit, nyerjék el, tartsák meg, és fokozzák bizalmukat.
  • Az ISO 9001:2015 nemzetközi szabvány követelményeinek, elvárásainak megfelelő minőség biztosításával garanciát nyújtunk megrendelőinknek, hogy termékeink és szolgáltatásaink minősége mindenkor megfeleljen az elvárásaiknak.
  • Társaságunk egész működésében tükröződnie kell a minőség iránti elkötelezettségnek.

 

Céljaink elérésének érdekében az alábbiak mellett kötelezzük el magunkat:

  • Tevékenységünk középpontjában megrendelő ügyfeleink állnak. Az ügyféligények folyamatos és maradéktalan teljesítésére törekszünk, melyhez társaságunk minden dolgozója hozzájárul, szem előtt tartva a minőségi előírásokat, ügyfeleink elégedettségének megtartása és növelése érdekében. Ezzel kívánjuk biztosítani, hogy társaságunk hosszútávon is aktív és versenyképes szereplője legyen az ipari nagykereskedelmi szférának.
  • A cégvezetés aktív és elkötelezett szerepet vállal a minőségi termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás szervezésében és végrehajtásában. Szerződéses kötelezettségeinknek megfelelő időben és minőségben teszünk eleget. Munkafolyamatainkat szabályozzuk és ellenőrizzük, új célok kitűzésével fejlesztéseinket folyamatosan támogatjuk.
  • Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres szakmai képzéssel, biztosítjuk munkatársaink felkészültségét és önképzését.
  • A vezetés a végrehajtás minden területén napi feladatának tekinti a minőségirányítás céljainak megvalósítását és a Minőségirányítási Rendszer működtetését és állandó fejlesztését.
  • Társaságunk elkötelezett megrendelő és más üzleti partnereink, valamint az eredményes működésünkben érdekelt felek igényeinek minél magasabb szintű teljesítése mellett. Folyamatos fejlesztéssel képezve, gyarapítva tudásunkat és vállalatirányítási rendszerünket biztosítjuk a ma minőségét jövőnk sikere érdekében.

 

Mottónk: A minőséghez „ragaszkodunk”!

Hagara Gábor ügyvezető